woensdag 26 augustus 2015

De vernieuwde Vlaamse renovatiepremie

De vernieuwde Vlaamse renovatiepremie


Vrijdag 3 juli 2015 nam de Vlaamse Regering een principiële beslissing om vanaf 1 november 2015 een nieuwe Vlaamse renovatiepremie in te voeren.


Let op: die beslissing is voorlopig en dus nog niet definitief. Na het inwinnen van de nodige adviezen zal de Vlaamse Regering, waarschijnlijk in september of oktober, een definitieve beslissing nemen en kunt u opnieuw een aanvraag indienen.

De hoofdlijnen zijn intussen wel gekend.

De Vlaamse renovatiepremie blijft een premie maar de uitbetaling ervan wordt verdeeld over twee aanvragen. Bij een volledige woningrenovatie moet u dus twee keer een aanvraag indienen.
Zo hebt u meer tijd voor een totale renovatie van uw woning.

Het maximale bedrag van de beide premies samen is nog steeds 10.000 euro.

U kunt maximaal twee aanvragen indienen in een periode van tien jaar, te rekenen vanaf de eerste aanvraagdatum. Tussen twee aanvragen moet minstens een jaar liggen en maximaal twee jaar.

Welke werken komen in aanmerking?

De werken zijn gegroepeerd in vier categorieën.

• Categorie 1. De structurele elementen van de woning: werken aan de funderingen, de muren, de draagvloeren en de trappen.

• Categorie 2. Het dak: werken aan dakgebinte, dakbedekking, goten en afvoer.

• Categorie 3. Het buitenschrijnwerk: werken aan ramen en buitendeuren. Die moeten vanaf 1 januari 2016 voldoen aan de ventilatievoorzieningen van het Energiebesluit.

• Categorie 4. De technische installaties: werken aan de elektrische installatie, de sanitaire installatie in badkamer en toilet wc en de centrale verwarming.

Premiebedrag

• De premie wordt berekend per categorie van werken en bedraagt 20 % of 30 % van de in aanmerking te nemen factuurbedragen (met een minimum van 2.500 euro aan factuurbedragen per categorie).

• De 30%-berekening (met een maximumpremie van 3.333 euro per categorie wat bekomen wordt door een investering per categorie van minstens 11.110 euro) geldt voor:

- wie als eigenaar-bewoner een inkomen had dat lager was dan 29.030 euro (te verhogen met 1.510 euro per persoon ten laste)
- wie de woning verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor.

• Voor de anderen is er een tegemoetkoming van 20% (met een maximumpremie van 2.500 euro per categorie bij een investering van minstens 12.500 euro per categorie).

• Het maximumbedrag van de premie, voor de twee aanvragen samen, ligt voor iedereen vast op 10.000 euro.

Wanneer de premie aanvragen?

U kunt de premie pas aanvragen nadat de Vlaamse Regering de nieuwe regeling definitief heeft goedgekeurd. Vanaf dan zal ook het nieuwe aanvraagformulier beschikbaar zijn.

De premie is aan te vragen na de voltooiing en facturering van de werken uit een bepaalde categorie.

Een aanvraag kan voor maximaal twee categorieën tegelijk. Voor werken uit meer dan twee categorieën moet u dus twee aanvragen indienen.
Voor elke categorie kunt u maar eenmaal een premie aanvragen.

Hierop geldt een uitzondering als u de woning verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor.
Dan mag u ook in een keer de premie aanvragen voor werken van de vier categorieën samen. Daarna kunt u natuurlijk geen tweede aanvraag meer doen.

Wanneer de tweede aanvraag indienen?

De tweede aanvraag doet u ten vroegste een jaar en maximaal twee jaar na de eerste. Om ten volle van de premie te kunnen genieten is een goede renovatieplanning dus belangrijk.

Welke woningen of gebouwen komen in aanmerking?

De woning die u renoveert of het gebouw dat u omvormt tot een woning moet in het Vlaamse Gewest liggen en minstens 25 jaar oud zijn. Vanaf 1 januari 2017 wordt dat 30 jaar voor wie een eerste aanvraag doet.

Minimaal investeringsbedrag

Voor elke categorie van werken moet er minstens een factuurbedrag zijn van 2.500 euro, exclusief BTW.

Maximale investeringsbedragen voor berekening van de premie

Enkel in categorie 4, de technische installaties, gelden er maximumbedragen voor berekening van de premie:
• Elektrische installatie: maximaal 3.750 euro
• Sanitaire installatie: maximaal 3.750 euro
• Centrale verwarming: maximaal 7.500 euro

Eigendomsvoorwaarde

Als u als bewoner een aanvraag indient, mag u geen andere woning in volle eigendom of in volle vruchtgebruik hebben of gehad hebben tot drie jaar voor de aanvraagdatum.
Deze voorwaarde geldt niet voor wie een woning verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor.

Inkomensvoorwaarde

De inkomensgrenzen blijven behouden.

Als u de premie aanvraagt als eigenaar-bewoner mag u niet meer verdienen dan:
• 40.640 euro als alleenstaande zonder persoon ten laste
• 58.050 euro als alleenstaande met een persoon ten laste (te verhogen met 3.260 euro per bijkomende persoon ten laste)
• 58.050 euro als u gehuwd bent of samenwoont (te verhogen met 3.260 euro per persoon ten laste)

Hierbij geldt het inkomen van twee jaar voor de aanvraagdatum.
Als u de woning verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor geldt er geen inkomensgrens.

Welke facturen komen in aanmerking?

De facturen mogen op de aanvraagdatum niet ouder zijn dan twee jaar. Zowel facturen van werken uitgevoerd door een aannemer als facturen van materiaalaankopen voor werken die u zelf hebt uitgevoerd komen in aanmerking.

maandag 17 augustus 2015

Houtstructuurbouw, gezond bouwen en wonen


Natural Build bouwt en renoveert volgens het concept van houtstructuurbouw. 

"Gelamineerde steun,- en draagbalken als basis voor jouw woning."

Gelamelleerd hout bestaat uit gedroogde en geschaafde lamellen die op elkaar gekleefd worden.

Gelijmd gelamelleerd hout is reeds lang een gekend bouwmateriaal voor cultuur- en sportzalen en industriële gebouwen, dit onder meer vanwege zijn goede brandbestendigheid. 

Gelamelleerd hout is een zeer duurzaam en gezond product en dus ook veelgevraagd voor de bouw van moderne ecologische gezinswoningen. 

Het volledige huis wordt opgetrokken door draag-en verbindingsbalken waartussen vakwerk wordt getimmerd voor de bevestiging van ramen en deuren en de houtwol isolatiepanelen.

Dan wordt de structuur geïsoleerd in drie lagen:
Tussen-,voor en achter de draagstructuur.

 De laatste stap is de buitenafwerking van de gevels en het dak.